Jak založit GTA SAMP server?

Grand Theft Auto

Instalace je vhodná pro Linux konkrétně Debian. Nejčastější používání je na VPS serveru.
SAMP server nevyžaduje vysoké nároky na rozdíl od jiných serverů.

Před instalací serveru je nutné se ujistit, že vše potřebné ke spuštění serveru máte nainstalované a aktualizované.

Debian 64-bit

sudo dpkg --add-architecture i386; sudo apt update; sudo apt install mailutils postfix curl wget file tar bzip2 gzip unzip bsdmainutils python util-linux ca-certificates binutils bc jq tmux lib32gcc1 libstdc++6 libstdc++6:i386

Debian 32-bit

sudo apt install mailutils postfix curl wget file tar bzip2 gzip unzip bsdmainutils python util-linux ca-certificates binutils bc jq tmux libstdc++6
Pokud neprovede instalaci a aktualizaci server nebude správně fungovat!

• INSTALACE SAMP SERVERU
Pomocí příkazové konzole zadáváme příkazy a postupujeme podle návodu níže…

1. Vytvoříme uživatelský účet a heslo
adduser sampserver
Nikdy nespouštějte server pod uživatelem root!

passwd VAŠEHESLO

3. Přihlásíme se pod vytvořeným uživatelským účtem
su – sampserver

4. Stáhneme ovládací panel pro server
wget -O linuxgsm.sh https://linuxgsm.sh && chmod +x linuxgsm.sh && bash linuxgsm.sh sampserver

5. Server nainstalujeme
./sampserver install


Všechny příkazy ovládacího panelu
./sampserver

Zapnout server
./sampserver start

Vypnout server
./sampserver stop

Restartovat server
./sampserver restart

Konzole serveru
./sampserver console
Pro ukončení konzole stiskněte CTRL+B D! 

Informace o serveru
./sampserver details
Veškeré detailní informace o serveru využití, stav, apod.

Záloha serveru
./sampserver backup

Napsat komentář