CS základní příkazy na server

Counter-Strike

sv_restartround – nove zahájení hry bez výběru teamu v sekundách
sv_gravity – vypne gravitaci (standartní je 800)
sv_allowdownload, sv_allowupload – povoluje nebo zakazuje stahovatelnost map a jejich grafiky (0/1)
sv_restart 1 – restart celé hry bes vyběru teamu
sv_maxspeed – udává max rychlost hráče
restart – nové zahájení hry (mapy) i s výběrem teamu
ban ### – ban hráče (to samé jako kick, ale dá se nastavit i doba, po jakou se nebude smět připojit)
kick (jméno) – server může vyhodit hráče ze hry
changelevel (level) – změní mapu (např. changelevel de_dust2)
timeleft – nastaví jak dlouho budete hrát v minutách
password – server nastaví přístupové heslo
mp_autoteambalance x – vypne 0, zapne 1 automatické srovnání počtu hráčů teamu TT versus CT
mp_autokick – vypne 0, zapne 1 automatické vyhození hráče za zabití spoluhráče
mp_maxrounds – nastavení počtu kol
mp_winlimit – team, který dosáhne jako první x vítězných kol, vyhrává
mp_limitteams – určuje o kolik hráčů může být v jednom teamu více než v druhém
mp_flashlight – vypne 0, zapne 1 baterku
mp_footsteps – vypne 0, zapne 1 slyšitelnost kroku
mp_forcechasecam – vypne 0, zapne 1,2 vidění protihráčů v ghost
allow_spectators – vypne 0, zapne 1 výběr spectator mode
mp_fadetoblack – vypne 0, zapne 1 černou obrazovku v ghost
mp_buytime – doba nákupu na začátku kola v minutách (např. mp_buytime 0.5; značí 30 sekund)
mp_freezetime – doba zmrazení všech hráčů na začátku kola v sekundách
mp_startmoney – částka pro každého hráče na začátku nové hry
mp_c4timer – bomba vybuchne za XX sekund
mp_friendlyfire – vypne 0, zapne 1 zraňování spoluhráčů
mp_playerid – povoluje nebo zakazuje zobrazení ip