CS 1.6 admin AMX příkazy

Counter-Strike

Výpis veškerého ovládání serveru pomocí admin pluginu AMX .

Základní admin příkazy pro AMX


amx_kick <nick nebo #userid> [důvod]
– vykopne hráče podle nicku/userid

amx_ban <nick nebo #userid> <čas> [důvod]
– zabanuje hráče podle nicku/userid – čas uvádějte v minutách, 0 je permanentní ban

amx_addban <authid nebo IP> <čas> [důvod]
– přidá ban hráče podle authid/IP adresy do serverového banlistu – čas uvádějte v minutách, 0 je permanentní ban

amx_addban <authid nebo IP>
– odbanuje hráče podle authid/IP adresy

amx_slay <nick nebo #userid>
– zabije hráče (nick/userid)

amx_slap <nick nebo #userid> [poškození]
– propleskne hráče (nick/userid) s poškozením 0-100 HP

amx_leave <tag> [tag1] [tag2]
– vykopne ze serveru hráče kteří nemají před nickem klan tag uvedený v seznamu za příkazem

amx_pause
– zapauzuje/odpauzuje hru

amx_who
– vypíše seznam hráčů na serveru

amx_cvar <cvar> [hodnota]
– změní nebo vypíše hodnotu zadané cvar

amx_map <jmeno_mapy>
– změní mapu

amx_cfg <jmeno_soboru>
– vykoná příkazy uložené v souboru jmeno_souboru

amx_rcon <konzolovy_prikaz>
– vykoná konzolovy_prikaz na konzoli serveru

amx_plugins
– vypíše dostupné aktivní pluginy

amx_modules
– vypíše dostupné aktivní moduly


CHAT PŘÍKAZY
amx_say <zpráva>
– pošle zprávu všem hráčů do normálního chatu

amx_chat <zpráva>
– pošle zprávu všem hráčů do normálního chatu

amx_psay <nick nebo #userid> <zpráva>
– pošle soukromou zprávu hráči nick/userid do normálního chatu

amx_tsay <barva> <zpráva>
– pošle barevnou zprávu všem hráčům umístěnou vlevo

amx_csay <barva> <zpráva>
– pošle barevnou centrovanou (nad zaměřovací kříž) zprávu všem hráčům


HLASOVACÍ PŘÍKAZY
amx_votemap <jmeno_mapy> [jmeno_mapy2] [jmeno_mapy3]
– zahájí votování výběru mapy

amx_votekick <nick nebo #userid>
– zahájí votování vykopnutí hráče

amx_voteban <nick nebo #userid>
– zahájí votování zabanování hráče

amx_vote <otázka> <odpověď1> <odpověď2>
– zahájí votování na zadanou otázku

amx_cancelvote
– zruší poslední probíhající votování
________________________________________________
INFORMAČNÍ PŘÍKAZY

say /hp
– zobrazí informace o tom kdo tě zabil

say /statsme
– zobrazí tvoji statistiku

say /stats
– zobrazí statistiku ostatních hráčů

say /top15
– zobrazí statistiku 15 nejlepších hráčů na serveru

say /rank
– zobrazí tvůj rank (pořadí v celkové statistice serveru)

say nextmap
– vypíše následující mapu mapcyklu

say timeleft
– vypíše čas zbývající do změny mapy

say thetime
– vypíše aktualní čas


MENU PŘÍKAZY

amxmodmenu

– zobrazí hlavní AMX Mod X menu

amx_cvarmenu

– zobrazí cvar menu

amx_mapmenu

– zobrazí menu pro změnu mapy

amx_votemapmenu

– zobrazí menu pro votování map

amx_kickmenu

– zobrazí kick menu

amx_banmenu

– zobrazí ban menu

amx_slapmenu

– zobrazí slap/slay menu

amx_teammenu

– zobrazí menu pro prohazování hráčů mezi T a CT týmem

amx_clcmdmenu

– zobrazí menu klientských příkazů

amx_restmenu

– zobrazí menu pro zakázání(povolení) zbraní

amx_teleportmenu

– zobrazí teleport menu

amx_pausecfgmenu

– zobrazí menu pro spouštení a pauzování pluginů

amx_statscfgmenu

– zobrazí menu pro konfiguraci statistik

Napsat komentář